首页 古诗词 伐檀

伐檀

先秦 / 李长民

见此即须知帝力,生来便作太平人。"
明朝欲饮还来此,只怕春风却在前。"
见《云溪友议》)
牢落岁华晏,相怜客中贫。迎霜君衣暖,与我同一身。
"时泰岁丰无事日,功成名遂自由身。前头更有忘忧日,
"月里嫦娥不画眉,只将云雾作罗衣。
耳目甚短狭,背面若聋盲。安得学白日,远见君仪形。"
九月风到面,羞汗成冰片。求名俟公道,名与公道远。
义感心空在,容衰日易偷。还持沧海诏,从此布皇猷。"
"圣代无邪触,空林獬豸归。谁知陇山鸟,长绕玉楼飞。
不知昨夜新歌响,犹在谁家绕画梁。"
应是遥闻胜近听,行人欲过尽回头。
上保储皇位,深然国老勋。圣朝虽百代,长合问王孙。"


伐檀拼音解释:

jian ci ji xu zhi di li .sheng lai bian zuo tai ping ren ..
ming chao yu yin huan lai ci .zhi pa chun feng que zai qian ..
jian .yun xi you yi ..
lao luo sui hua yan .xiang lian ke zhong pin .ying shuang jun yi nuan .yu wo tong yi shen .
.shi tai sui feng wu shi ri .gong cheng ming sui zi you shen .qian tou geng you wang you ri .
.yue li chang e bu hua mei .zhi jiang yun wu zuo luo yi .
er mu shen duan xia .bei mian ruo long mang .an de xue bai ri .yuan jian jun yi xing ..
jiu yue feng dao mian .xiu han cheng bing pian .qiu ming si gong dao .ming yu gong dao yuan .
yi gan xin kong zai .rong shuai ri yi tou .huan chi cang hai zhao .cong ci bu huang you ..
.sheng dai wu xie chu .kong lin xie zhi gui .shui zhi long shan niao .chang rao yu lou fei .
bu zhi zuo ye xin ge xiang .you zai shui jia rao hua liang ..
ying shi yao wen sheng jin ting .xing ren yu guo jin hui tou .
shang bao chu huang wei .shen ran guo lao xun .sheng chao sui bai dai .chang he wen wang sun ..

译文及注释

译文
故乡和亲人远在千里之外,我已被幽闭在这深宫里二十年了,听一声曲子《何满子》,忍不住掉下眼泪。
不要推辞会醉倒在这个(ge)季节,有花而不去看它开放,就意味着人生很快消逝。不要等待着春离开大自然(ran),纷纷落花夹杂着绿色的苔藓。
红色的宫墙内飞舞着彩色的饰旗,翠玉珠帘映曜着宫女们的玉佩。
此时,面对雪景,自然遥遥相思,何况赶上送别客人,恰逢腊梅迎春,不由想起故人。
先举杯祭酹造酒的祖师,是他留下美酒给我驱逐忧愁和烦闷。
海上洪波涌起,惊涛骇浪。
但愿见一面啊诉说心意,君王心思啊却与我相异。
我梦中都在想念着的故乡在哪里呢,因为奉了君王之命暂时欲去又未去。
一半作御马障泥一半作船帆。
天气刚刚变暖,时而还透出一丝丝的微寒。一整天风雨交加,直到(dao)傍晚方才停止。时近清明,庭院里空空荡荡,寂寞无声。目睹残花落叶更令人伤情,不觉借酒消愁竟然大醉酩酊,这又是去年种下的旧病。
 我的头发刚刚盖过额头,在门前折花做游戏。你骑着竹马过来,把弄着青梅,绕着床相互追逐。我们同在长干里居住,两(liang)个人从小都没(mei)什么猜忌。十四岁时嫁给你作妻子,害羞得没有露出过笑脸。低着头对着墙壁的暗处,一再呼唤也不敢回头。十五岁才舒展眉头,愿意永远和你在一起。常抱着至死不渝的信念,怎么能想到会走上望夫台。十六岁时你离家远行,要去瞿塘峡滟滪堆。五月水涨时,滟滪堆不可相触,两岸猿猴的啼叫声传到天上。门前是你离家时徘徊的足迹,渐渐地长满了绿苔。绿苔太厚,不好清扫,树叶飘落,秋天早早来到。八月里,黄色的蝴碟飞舞,双双飞到西园草地上。看到这种情景我很伤心,因而忧愁容颜衰老。无论什么时候你想下三巴回家,请预先把家书捎给我。迎接你不怕道路遥远,一直走到长风沙。
春天过去,可是依旧有许多花草争奇斗艳,人走近,可是鸟却依然没有被惊动。

注释
⑵流水:喻岁月如流,又暗合江汉。
[47]自相夷戮:指北魏内部的自相残杀。501年,宣武帝的叔父咸阳王元禧谋反被杀。504年,北海王元祥也因起兵作乱被囚禁而死。
47.之:助词,的。道:指种树的经验。
③“纵浮槎(chá)”三句:张华《博物志》记载,天河与海可通,每年八月有浮槎,来往从不失期。有人矢志要上天宫,带了许多吃食浮槎而往,航行十数天竟到达了天河。此人看到牛郎在河边饮牛,织女却在很遥远的天宫中。浮槎:指往来于海上和天河之间的木筏。此三句系对张华上述记载的隐括,借喻词人与其夫的被迫分离之事。
⑤一壶葱茜:即一盆青翠水仙。

赏析

 “终日昏昏醉梦间”,这一句是诗人对自己遭遇流放时的内在情绪与外在情态的真实描述。诗人从“抑”起笔,首先抒写其消极浑噩的内心情态。在“醉梦”前面修饰以“终日昏昏”,可见诗人面对流放遭遇所表现出来的极度消沉和一蹶不振。从写法上这是采取了先抑后扬的写法,为下文的“扬”做了一个(yi ge)很好的蓄势和铺垫。
 《风雨》李商隐 古诗,语义双关,既指自然界《风雨》李商隐 古诗,更喻人世间《风雨》李商隐 古诗。
 前两句追叙贬居岭南的情况。贬斥蛮荒,本就够悲苦的了,何况又和家人音讯隔绝,彼此未卜存亡,更何况又是在这种情况下经冬历春,捱过漫长的时间。诗人没有平列空间的悬隔、音书的断绝、时间的久远这三层意思,而是依次层递,逐步加以展示,这就强化和加深了贬居遐荒期间孤孑、苦闷的感情,和对家乡、亲人的思念。“断”字“复”字,似不着力,却很见作意。此诗人困居贬所时那种与世隔绝的处境,失去任何精神慰藉的生活情景,以及度日如年、难以忍受的精神痛苦,都历历可见,鲜明可触。这两句平平叙起,从容承接,没有什么惊人之笔,往往容易为读者轻易放过。其实,它在全篇中的地位、作用很重要。有了这个背景,下两句出色的抒情才字字有根。
 第三联五、六两句,将笔锋从往事的萦回折入眼前的别况。“归目并随回雁尽”句,把两位志同道合的友人分手时的情景描绘得多么有情有致:两位迁客并影荒郊,翘首仰望,他们深情的目光注视着北回的大雁,一直到雁影在天际消失。一个“并”字,一个“尽”字,写得十分传神,把他们共同的望乡之情极为凄惋地传达出来了。“愁肠”句,从张说“津亭拔心草,江路断肠猿”诗中化出。心已伤楚,更不堪断断续续催人泪下的哀猿悲啼。诗人以“回雁”、“哀猿”衬托别绪,诗境也变而凄厉了。这等地方,正是作者大力经营处,真足以摇荡人心。
 其写作方法可谓如出一辙。可以看出《诗经》对后世的影响。
 首联领起“《恨别》杜甫 古诗”,点明思家、忧国的题旨。“四千里”,恨离家之远。“五六年”,伤战乱之久。个人的困苦经历,国家的艰难遭遇,都在这些数量词中体现出来。
 第二句,在微风拂过的月色朦胧的清明之夜,诗人处在碧玉栏杆和红砖墙下的府邸里。诗人用“碧和红”字显示了自己愉悦的内心,在夜晚所望之处全是一些美好的色彩,以及精雕细琢的建筑,喜笑开颜,好不爽朗。
 曹雪芹《红楼梦》里有几组诗,多从高启这组诗借鉴或脱胎。以前读《红楼梦》,大观园姐妹起诗社,先是咏白海棠,接着咏菊,后来又在芦雪亭聚会咏红梅花,特别欣赏薛宝琴‘闲庭曲槛无余雪,流水空山有落霞’之句,后来方知脱胎于‘淡月微云皆似梦,空山流水独成愁’。其它一些丽句,如‘窗隔疏灯描远近,篱筛破月锁玲珑’,也似乎有着这组梅花诗的影子。
 文章从开头到“臣闻於师:枳句来巢,空穴来风。其所托者然,则风气殊焉。”为第一段。这段通过引起“雄风”和“雌风”论辩的背景,提出风气带给人不同感受的论点。
 此外,这首诗在层层烘托诗中人怨情的同时,还以象征手法点出了美人迟暮之感,从而进一步显示出诗中人身世的可悲、青春的暗逝。曰“日落”,曰“黄昏”,曰“春欲晚”,曰“梨花满地”,都是象征诗中人的命运,作为诗中人的影子来写的。这使诗篇更深曲委婉,味外有味。
 这是一首画面优美、引人入胜的小诗。它描绘了一幅生动的画面:一座幽静无人的园林,在蒙蒙丝雨的笼罩下,有露(you lu)出水面的菱叶、铺满池中的浮萍,有穿叶弄花的鸣莺、花枝离披的蔷薇,还有双双相对的浴水鸳鸯。诗人把这些生机盎然、杂呈眼底的景物,加以剪裁,组合成诗,向读者展示了一幅清幽而妍丽的画图。诗的首句“菱透浮萍绿锦池”和末句“鸳鸯相对浴红衣”,描画的都是池面景,点明题中的“后池”。次句“夏莺千啭弄蔷薇”,描画的是岸边景。这是池面景的陪衬,而从这幅池塘夏色图的布局来看,又是必不可少的。至于第三句“尽日无人看微雨”,虽然淡淡写来,却是极为关键的一句,它为整幅画染上一层幽寂、迷朦的色彩。句中的“看”字,则暗暗托出观景之人。四句诗安排得错落有致,而又融会为一个整体,具有悦目赏心的美感。
 “ 一输一失关下兵” ,是指高仙芝因兵败于安禄山(故云“一输”),明皇闻此大怒,命宦官边令诚斩高仙芝于军中。高仙芝不战而退,退守潼关,乃出于保卫长安的战略考虑,而唐明皇听信宦官谗言,草率杀掉干城大将,是极失策的(故云“一失”)。“关下兵”,指退守潼关的军队。至德元年(756年)十二月,常山太守颜杲卿起兵讨贼(zei),河北十七(shi qi)郡皆归朝廷,等到颜杲卿被安史乱军攻陷,河北诸郡又复归贼手,故云“朝降夕叛”。“幽蓟城”指唐(zhi tang)河北道的幽州、蓟州(均在今河北、辽宁地区)等地的城池。安史乱军如海中的巨鳌,搅得海水翻滚,以致海中的鱼龙(指唐朝的军民百姓)奔走不宁,此所谓:“巨鳌未斩海水动,鱼龙奔走安得宁?”第一段将洛阳沦陷后敌焰猖狂,天下罹乱的情景及诗人忧心如焚的心情,生动形象地刻画出来。
 这是一首政治讽刺诗,锋芒指向了李唐前朝皇帝唐玄宗。 一开头夹叙夹议,先用“海外”“更九州”的故事概括方士在海外寻见杨妃的传说,而用“徒闻”加以否定。“徒闻”者,徒然听说也。意思是:玄宗听方士说杨妃在仙山上还记着“愿世世为夫妇”的誓言,“十分震悼”,但这有什么用?“他生”为夫妇的事渺茫“未卜”;“此生”的夫妇关系,却已分明结束了。怎么结束的,自然引起下文。
 “造化钟神秀,阴阳割昏晓”两句,写近望中所见泰山的神奇秀丽和巍峨高大的形象,是上句“青未了”的注脚。一个“钟”宇把天地万物一下写活了,整个大自然如此有情致,把神奇和秀美都给了泰山。山前向日的一面为“阳”,山后背日的一面为“阴”(山南水北为“阳”,山北水南为阴),由于山高,天色的一昏一晓被割于山的阴、阳面,所以说“割昏晓”。这本是十分正常的自然现象,可诗人妙笔生花,用一个“割”字,则写出了高大的泰山一种主宰的力量,这力量不是别的,泰山以其高度将山南山北的阳光割断,形成不同的景观,突出泰山遮天蔽日的形象。这里诗人此用笔使静止的泰山顿时充满了雄浑的力量,而那种“语不惊人死不休”的创作风格,也在此得到显现。
 尾联“诗罢闻吴咏,扁舟意不忘”写宴席上勾念起作者以前泛(qian fan)舟吴越的记忆,即事作诗。开元十九年(731年),二十岁的杜甫开始了历时四年的吴越之游,他登金陵、下姑苏、渡浙江、游鉴湖、泛剡溪,历览了诸多名胜古迹,领略了江南水乡的无限秀美,反映在杜甫的诗篇如《壮游》,就用大量的笔墨来追忆吴越之游,且充满眷恋、略带遗憾,而想往之情不能自已,如“东下姑苏台,已具浮海航。到今有遗恨,不得穷扶桑”、“剡溪蕴秀异,欲罢不能忘”,再如《夜三首》之一写道:“向夜月休弦,灯花半委眠……暂忆江东鲙,兼怀雪下船”(《题郑监湖亭》),可知吴越之游给杜甫留下了十分美好而深刻的印象,或者简直可以说吴越已经成为他心中的一方乐土。此时此景此地,在相距千里的齐赵之地听到吴音吟哦,杜甫心中很自然地会油然升起一种异样的亲切感,而联想回忆起自己泛舟吴越的情景。《史记》有范蠡乘扁舟游五湖的故事,杜甫若心存此典故,大约也透露他委心自然、形神萧散的人生追求。《《夜宴左氏庄》杜甫 古诗》是杜甫早期的作品,尚未为忧愁和烦恼所累,尾联所反映的,也许正是杜甫自然流露出的向往自由的超脱心境。
 作者紧扣一个“雨”字.一个“喜”字。在不到五百字的文章中,“雨”字出现了十五次,有两次作动词使用,“喜”、“乐”共出现六次。通篇都贯穿着为雨而喜的喜气洋洋的气氛。
 作者在描写本诗题目所写的《夜雨》白居易 古诗的场景的时候,却是惜字如金。他只用了两句话二十个字。但这二十个字确实称的上是一字一珠。这两句话不写思,不写念,不写人,不写事,只是用简洁的言语描绘了许多意像,灯、堂、天、风雨。一个况字说明这四句所描写的这些是在前四句的前提上进一步增加的。所以,在情感上也是在前四句的思念上增加的。一个“况”字就替代了千言万语的心理描写,可谓大师之作。“夜”是时间,在“夜”之前诗人用了一个名词作形容词来形容“夜”,“残灯”。灯从晚上点,点到残,一定已是深夜。诗人夜不能寐,久久的思念着心中的恋人。残灯昏暗的光下,长长的灯芯使光闪烁着,诗人在这情景下怎能不伤心呢?没有言自然显得寂静,寂静使屋子显得“空”,显得寂寥。“空”不一定是真的缺少家具,而是因为缺少“人”。《夜雨》白居易 古诗同话五更的人“空堂”不一定是堂“空”也写出诗人心中的怅然若失。“秋天”“未晓”“风雨”更是融情于景。秋雨往往给人一种寒气袭人的感觉,残灯是不会给诗人任何温度的,“苍苍”二字既是对风雨的描写,又是诗人此时的心境。这两句,不着一字思念,而又字字句句把诗人的思念之情着色,行文至此,分染过的白描已经基本上上好了颜色。
 化静为动,以物拟人。运用拟人化的手法.将客观静止的事物写成富有动态之感,这是《《滕王阁序》王勃 古诗》的又一特点。作者善于选词炼字,活化物态“飞阁流丹”、“层台耸翠”,只因了“飞”、“流”、“耸”诸字,巍峨的楼阁便腾飞起来,殷殷的丹青竟汩汩流淌,层叠亭台上的翠色也高高耸出.静物变成了动物,确有画龙点睛之妙。而洪州古城,也只因“漂”、“带”、“控”、“引”,变成了一位裁“三江”为衣襟,摘“五湖”作衣带,近则制“蛮荆”,远则接“瓯越”的巨人。至于如“星驰”般的“俊采”。“如云”的“胜友”,更是灵动活现,气韵不凡。
 “醉别复几日”,没有几天便要离别了,那就痛快地一醉而别吧!两位大诗人在即将分手的日子里舍不得离开。“醉眠秋共被,携手日同行”,鲁郡一带的名胜古迹,亭台楼阁几乎都登临游览遍了,“登临遍池台”说的就是这个意思。李白多么盼望这次分别后还能再次重会,同游痛饮:“何时石门路,重有金樽开?”石门,山名,在山东曲阜东北,是一座风景秀丽的山峦,山有寺院,泉水潺潺,李杜经常在这幽雅隐逸的胜地游览。这两句诗也就是杜甫所说的“何时一樽酒,重与细论文”的意思。“重有金樽开”这一“重”字,热烈地表达了李白希望重逢欢叙的迫切心情;又说明他们生活中有共同的乐趣,富有浓烈的生活气息,读来令人感到亲切。

创作背景

 范晔《后汉书》曰:齐殇王子都乡侯畅来吊国忧,窦宪遣客刺杀畅,发觉,宪惧诛,自求击匈奴以赎死。会南单于请兵北伐,乃拜宪车骑将军,以执金吾耿秉为副,大破单于。遂登燕然山,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。

 

李长民( 先秦 )

收录诗词 (8263)
简 介

李长民 李长民,字元叔,广陵(今江苏扬州)人。徽宗宣和元年(一一一九)举博学宏词科。高宗建炎二年(一一二八)除秘书省正字。绍兴三年(一一三三)以守监察御史出知处州(《建炎以来系年要录》卷六五、七○)。历知泗州、建昌军(同上书卷一三五、一五○)。二十六年,由知郢州迁江南西路提点刑狱(同上书卷一七四)。事见《南宋馆阁录》卷八。今录诗十首。

小雅·小宛 / 劳岚翠

出谷莺何待,鸣岐凤欲群。九皋宁足道,此去透絪缊。"
隔石尝茶坐,当山抱瑟吟。谁知潇洒意,不似有朝簪。"
"黄莺慢转引秋蝉,冲断行云直入天。
一度别来颜色变。早谋侯印佩腰间,莫遣看花鬓如霰。"
门户饶秋景,儿童解冷吟。云山今作主,还借外人寻。"
彩仗祥光动,彤庭霁色鲜。威仪谁可纪,柱史有新篇。"
粲粲华省步,屑屑旅客姿。未同山中去,固当殊路岐。"
被郎嗔罚琉璃盏,酒入四肢红玉软。"


琴歌 / 张廖诗夏

"危楼高架泬寥天,上相闲登立彩旃。树色到京三百里,
"青油幕下白云边,日日空山夜夜泉。
"二十年前此夜中,一般灯烛一般风。
"此花莫遣俗人看,新染鹅黄色未干。
秋风一奏沈湘曲,流水千年作恨声。"
"水石随缘岂计程,东吴相遇别西京。夜禅月下袈裟湿,
"十万人家天堑东,管弦台榭满春风。名归范蠡五湖上,
家家抛向墙根底,唯我栽莲越小楼。


感春五首 / 范姜伟昌

"曾对金銮直,同依玉树阴。雪英飞舞近,烟叶动摇深。
"十层花宇真毫相,数仞峰峦閟月扉。攒立宝山中色界,
"偶来绝顶兴无穷,独有山僧笔最工。绿径日长袁户在,
戍出山头鼓,樵通竹里歌。不堪无酒夜,回首梦烟波。"
箭插雕翎阔,弓盘鹊角轻。闲看行近远,西去受降城。"
"今朝何事一沾襟,检得君诗醉后吟。老泪交流风病眼,
桥山突兀在其左,荒榛交锁寒风愁。神仙天下亦如此,
几多人物在胡乡。诸侯持节望吾土,男子生身负我唐。


塞下曲 / 喜靖薇

绿茎扶萼正,翠菂满房圆。淡晕还殊众,繁英得自然。
"凝碧初高海气秋,桂轮斜落到江楼。
我姑酌彼金罍,我与尔归醉乡去来。"
偶分甘露味,偏觉众香饶。为问毗城内,馀薰几日销。"
官路攀花騕褭狂。应和朝云垂手语,肯嫌夜色断刀光。"
"每日寻兵籍,经年别酒徒。眼疼长不校,肺病且还无。
假日多无事,谁知我独忙。移山入县宅,种竹上城墙。
"暖日傍帘晓,浓春开箧红。钗斜穿彩燕,罗薄剪春虫。


黄台瓜辞 / 光含蓉

近冰朱鬣见,望日锦鳞舒。渐觉流澌退,还忻掉尾馀。
"何处春辉好,偏宜在雍州。花明夹城道,柳暗曲江头。
"吾衰寡情趣,君病懒经过。其奈西楼上,新秋明月何。
日暮独吟秋色里,平原一望戍楼高。"
遥思伊川水,北渡龙门岘。苍翠双阙间,逶迤清滩转。
愁来始上消归思,见尽江城数百家。"
捧持且惊叹,不敢施笔墨。或恐先圣人,尝用修六籍。
经年来客倦,半日与僧闲。更共尝新茗,闻钟笑语间。"


高轩过 / 万俟彤云

蜀笺方入写,越客始消吟。后辈难知处,朝朝枉用心。"
"扰扰都城晓四开,不关名利也尘埃。千门甲第身遥入,
独出虽慵懒,相逢定喜欢。还携小蛮去,试觅老刘看。"
"布褐高眠石窦春,迸泉多溅黑纱巾。摇头说易当朝客,
山唿万岁是虚声。月低仪仗辞兰路,风引笳箫入柏城。
"旭日烟云殿,朝阳烛帝居。断霞生峻宇,通阁丽晴虚。
今年还折去年处,不送去年离别人。"
"诗人中最屈,无与使君俦。白发虽求退,明时合见收。


捣练子·云鬓乱 / 牧癸酉

今日还珠守,何年执戟郎。且嫌游昼短,莫问积薪长。
"选石铺新路,安桥压古堤。似从银汉下,落傍玉川西。
始信人生如一梦,壮怀莫使酒杯干。
应缘水府龙神睡,偷得蛟人五色绡。"
永望情无极,频来困不辞。云峰晴转翠,烟树晓逾滋。
背面淙注痕,孔隙若琢磨。水称至柔物,湖乃生壮波。
"日出月复没,悠悠昏与明。修持经几劫,清净到今生。
从来有好鸟,近复跃鲦鱼。少室映川陆,鸣皋对蓬庐。


浣溪沙·荷花 / 单于士鹏

白马将军入潞州。剑拔青鳞蛇尾活,弦抨赤羽火星流。
悬崖与飞瀑,险喷难足俯。海眼三井通,洞门双阙拄。
"生灵苏息到元和,上将功成自执戈。烟雾扫开尊北岳,
集仙殿里新词到,便播笙歌作乐章。"
"百万王师下日边,将军雄略可图全。元勋未论封茅异,
酒用林花酿,茶将野水煎。人生知此味,独恨少因缘。"
"嫩绿微黄碧涧春,采时闻道断荤辛。
"忽启新缄吟近诗,诗中韵出碧云词。


水仙子·春风骄马五陵儿 / 六元明

青芥除黄叶,红姜带紫芽。命师相伴食,斋罢一瓯茶。"
气侵银项湿,膏胤漆瓢香。曲罢不知处,巫山空夕阳。"
"凶神扇pQ恶神行,汹涌挨排白雾生。风击水凹波扑凸,
秋风萧飒醉中别,白马嘶霜雁叫烟。"
三生尘梦醒,一锡衲衣轻。此去家林近,飘飘物外情。"
数拍胡笳弹未熟,故人新命画胡车。"
"献赋论兵命未通,却乘羸马出关东。
"白鹤西山别,更看上去船。遥知寻寺路,应念宿江烟。


蝶恋花·满地霜华浓似雪 / 乌孙尚德

曾见周灵王太子,碧桃花下自吹笙。"
"有客棹扁舟,相逢不暂留。衣冠重文物,诗酒足风流。
"莲子花边回竹岸,鸡头叶上荡兰舟。
"衫袖拂青冥,推鞍上翠屏。尘埃辞马尾,城阙入窗棂。
映松张盖影,依涧布鱼鳞。高似从龙处,低如触石频。
"亦知世是休明世,自想身非富贵身。但恐人间为长物,
芸黄壮士发,沾洒妖姬袂。悲深寒乌雏,哀掩病鹤翅。
嘉陵江近好游春。蛮旗似火行随马,蜀妓如花坐绕身。